Úvod 

Svadobné čepčenie nevesty je v našich krajoch pradávnym zvykom snímania vienka nevesty. Spolu so spievaním tradičných piesní na svadobnej hostine sa atmosféra stane nezabudnuteľnou. Odobratím nevestinho vienka alebo závoja z hlavy sa z nej stáva žena. 


Čepčenie už kedysi bolo a stále je neodmysliteľnou súčasťou svadobného obradu na slovenskej svadbe. Každá svadba by mala byť ozdobená touto krásnou slovenskou tradíciou.


Družbovský svadobný tanec má priebeh s trojstupňovým tancom, ktorý vyvrcholí symbolickým „sťatím hlavy“ nevesty – odobratím vienka alebo svadobného závoja, ktorý si družbovia upevnia na valašku a na záver s ním hrdo zatancujú. Po tomto tanci má vlastník vienka nárok prvej noci s nevestou.
Vienok má však patriť ženíchovi, ktorý sa ho snaží za každú cenu od družbov odkúpiť. Ide o verejný prejav lásky a úcty k svojej milovanej manželke. Na to ďalej nadväzuje čepčenie nevesty, kedy sa nevesta vzdala svojho vienka a prijíma čepiec na znak ženy.
Družbovský tanec má formu sólového alebo skupinového tanca v kruhu okolo nevesty. Tanečný priebeh družbovských tancov je spätý s tancom okolo jednej či viacero fliaš
.